Infografiki

W trakcie trzyletniej przygody, kiedy odpowiadałem za kształt graficzny magazynu „Czas Wina”, udało mi się przygotować 25 wydań, wprowadzić nową makietę (o której napiszę więcej w przyszłości), złamać kilkaset tekstów,…